Category: Newyddion

Yr SS LEYSIAN a’r Gyrwyr Mulod o America

Rhwng 7 a 17 Mehefin, bydd un o’n partneriaid yn y Prosiect Llongau-U, y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol (NAS), yn cynnal ysgol faes danddwr yn Abercastell, Sir Benfro. Canolbwynt yr ysgol faes fydd llongddrylliad yr SS LEYSIAN a gafodd ei dryllio yno ar 20 Chwefror 1917. Llun hanesyddol yn dangos y LEYSIAN a’u lleol...

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 2

Sut beth oedd bywyd i ddynion y ganolfan lyngesol? Un agwedd gyffredin ar fywyd y dynion oedd disgyblaeth a rheoliadau’r Llynges. O olchi gwisgoedd swyddogol i gael caniatâd i fod yn absennol, roedd bob amser gyfarwyddyd gan yr Is-Lyngesydd Dare ynghylch y drefn gywir i’w dilyn. Roedd gwaharddiad llwyr ar fynychu...

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 1

Aberdaugleddau, porthladd ar arfordir de-orllewinol Cymru, oedd un o’r canolfannau llyngesol pwysicaf yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn agos at y Dynesfeydd Gorllewinol ac roedd ganddo gyfleusterau ar gyfer atgyweirio ac ailstocio llongau, ac o ganlyniad fe chwaraeodd ran allweddol yn yr ymdrechion i...

Dangos Arddangosfa’r Prosiect Llongau-U yn ystod Wythnos Darganfod Aberdaugleddau

Fel rhan o wythnos o weithgareddau i ddathlu hanes llyngesol a morwrol Aberdaugleddau, bydd arddangosfa’r Prosiect Llongau-U 1914-18 yn cael ei dangos yng Ngwesty’r Lord Nelson, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3AW o Ddydd Mercher 29 Mai hyd Ddydd Gwener 31 Mai 2019. Dewch i weld arddangosfa lawn y Prosiect Ll...

Wyneb masnachlongwr a gollwyd i’r môr

Mae Cofeb y Masnachlongwr ym Mae Caerdydd ar ffurf wyneb ynghwsg wedi’i asio â chorff llong. Cafodd ei gwneud drwy rybedu platiau o fetel wrth ei gilydd, a oedd yn dechneg draddodiadol yn y diwydiant adeiladu llongau haearn a dur cynnar. Cafodd y cerflunydd Brian Fell, yr oedd ei dad ei hun wedi bod yn fasnachlongwr...

Myfyrwyr o Norwy ym Mhrifysgol Aberystwyth yn helpu i ddatgelu hanes y JANVOLD

Y JANVOLD, llong a gofrestrwyd yn Norwy, yw un o’r llongddrylliadau sydd wedi’i gynnwys yn ein harolygon ar gyfer ‘Prosiect Llongau-U Cymru,1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr’. Mae’r safle’n rhoi cyfle i ni ymchwilio i effaith y llongau-U ar longau’n perthyn i genhedloedd niwtral a barhâi i ddefnyddio...

Ysgol Faes y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol: Abercastell, 7–17 Mehefin 2019

Fel rhan o’r prosiect hwn bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol (NAS) yn cynnal ysgol faes danddwr yn Abercastell o’r 7fed i’r 17 Mehefin 2019 i astudio llongddrylliad yr SS LEYSIAN a longddrylliwyd yn y bae ar 20 Chwefror 1917. Cyn cynnal yr ysgol faes, mae ymchwil yn cael ei wneud i hanes y llong. Dyma grynodeb:...

Popeth yn Dawel ar y Ffrynt Gorllewinol: Gweithrediadau milwrol wedi’r Cadoediad oddi ar arfordir Cymru

HMS Audacious yn suddo ar 27 Hydref 1914. Llwyddiant mawr i ffrwydron môr yr Almaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ffotograff Q 48342 yn yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol (IWM). Gyda’r Cadoediad ar 11 Tachwedd 1918 daeth yr ymladd i raddau helaeth i ben, yn enwedig ar y Ffrynt Gorllewinol. Sut bynnag, byddai gweithrediada...

Mae Llun Gyfwerth â Mil o Eiriau – y Dechnoleg Newydd sy’n Gwneud ein Harddangosfeydd yn Fwy Hygyrch

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda Vizgu, datblygwyr appiau o Ddenmarc, i wella profiad pobl â nam ar eu golwg sy’n dod i weld ei arddangosfeydd. Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Cymru i’r Deillion a Vizgu, cwmni meddalwedd o Ddenmarc, i greu ei arddangosfa gyntaf sy...

Achub ci bach – Y rhyfel ar y môr, Lotte a’r U 91

Yng ngwanwyn 1918, roedd llong-U U 91, dan reolaeth Alfred von Glasenapp, yn patrolio sianel Iwerddon. Roedd y llong-U wedi gadael ei phorthladd yn Heligoland ar 10 Ebrill 1918 ac wedi cael cryn lwyddiant. Erbyn 25 Ebrill, roedd hi eisoes wedi suddo pum llong. Ar 26 Ebrill, daeth ar draws yr ETHEL, sgwner bren, 19 mill...