Category: Newyddion

Llongddrylliad llong danfor a suddwyd ar Ddiwrnod Nadolig 1917 – wedi’i warchod bellach

Mae delwedd o arolwg sonar amlbaladr o ardal tua deng milltir i’r gogledd-orllewin o Ynys Enlli yn dangos llongddrylliad yr U-87 a gollwyd gyda’i holl griw o 43 llongwr ar Ddiwrnod Nadolig 1917. Cafodd y llong danfor Almaenig ei tharo gan un o longau’r llynges Brydeinig yn fuan ar ôl iddi suddo llong fasnach ger...

Animeiddiad : Carcharorion Almaenig mewn ymgais feiddgar i ddianc o’r Gogarth, Llandudno

Mae’r ffilm fer hon, nawr ar Cagliad y Werin Cymru, wedi’i greu gan Ganolfan Ddiwylliant Conwy a TAPE Community and Film fel rhan o brosiect er mwyn ‘Coffau’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y Llongau U, 1914-1918’, yn adrodd hanes cyffrous tri charcharorion Almaenig a geisiodd ddianc oddi ar y Gogarth, L...

HMS SAXIFRAGE a Suddo’r ORONSA a’r DAMÃO

Fel llong-Q, gwaith HMS SAXIFRAGE yn y Rhyfel Byd Cyntaf oedd hela llongau-U, a byddai hi’n aml yn arwain confois a’u gwarchod rhag llongau tanfor y gelyn. Ar y 26ain o Ebrill 1918 fe gafodd y dasg o hebrwng confoi i Lerpwl. HMS SAXIFRAGE ym 1918. Gyda chaniatâd Ymddiriedolaeth Forwrol SAXIFRAGE; © Yr Amgueddfa R...

Y gweithdy gwaddol – benwythnos gwych o gydweithio a dysgu!

Yn y gweithdy etifeddiaeth y penwythnos diwethaf, yn lleoliad ysblennydd Canolfan Forol Cymru ym Mhorthaethwy, daethpwyd partneriaid y prosiect Llongau-U at ei gilydd am ddau ddiwrnod i archwilio pob agwedd o brosiect Llongau-U. Roedd sesiynau cyfochrog yn cynnwys ymchwiliadau i longddrylliadau’r Rhyfel Byd Cynt...

Ci o’r Enw Lotte: Diweddglo Hapus i Stori Achub Ci Bach ar y Môr

Fis Rhagfyr diwethaf, rhannodd y Prosiect Llongau-U stori ryfeddol daeargi bach o’r enw Lotte a ddaeth i fyw ymhlith criw llong danfor Almaenig, yr U 91, yng ngwanwyn 1918. Os cofiwch, roedd yr U 91, dan reolaeth Alfred von Glasenapp, yn patrolio Môr Iwerddon. Yn ystod wythnos gyntaf y patrôl, fe dreuliodd yr U 91 ...

Bydd Sesiwn gyffrous yn y Gweithdy Gwaddol yn cynnwys canlyniadau arolygon Bywyd Morol Prosiect Llongau-U

Bydd canlyniadau arolygon bywyd morol prosiect Llongau-U yn cael eu rhannu yn y Gweithdy Etifeddiaeth Fel rhan o’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel yn y Môr, mae Prifysgol Bangor wedi gafwyd deunydd newydd lluniau tanddŵr o rai safleoedd longddrylliadau o’r Rhyfel Mawr i gofnodi a deall eu ...

Gweithdy Gwaddol Deuddydd y Prosiect Llongau-U

Gwahoddiad i chi fynychu Gweithdy Gwaddol y Prosiect Llongau-U! Dewch i ymuno â thîm y Prosiect Llongau-U yn ein Gweithdy Gwaddol deuddydd am ddim ym Mhorthaethwy ar 7-8 Medi. Wedi’i seilio ar eich adborth, bydd y penwythnos yn llawn dop o wahanol sesiynau a fydd o ddiddordeb a defnydd ymarferol i’r sectorau tref...

Ewch ar Ddeif Rithwir i Weld Llongddrylliadau’r Rhyfel Byd Cyntaf

Ganol mis Mehefin, fe gynhaliodd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol ysgol faes yn Abercastell, Sir Benfro mewn partneriaeth â’r Prosiect Llongau-U 1914-18. Cafodd bron 100 o ddeifwyr o’r DU a’r Iseldiroedd gyfle i archwilio llongddrylliad y LEYSIAN a oedd wedi taro yn erbyn y clogwyni o dan amgylchiadau amheus ar 2...

Terfysgoedd Hil Caerdydd: Hanesion Atgyweiriol – gan Gaynor Legall

Ym 1987 cymerais ran mewn ffilm o’r enw Tiger Bay is my Home. Roedd yn un o bedair ffilm, wedi’u comisiynu gan y Sefydliad Cysylltiadau Hiliol, a wnaed gan Colin Prescod. Cafodd y ffilmiau eu dangos fel rhan o gyfres ar Sianel 4 a oedd yn olrhain y cerrig milltir ym mrwydr pobl Groenddu am gyfiawnder a chydraddolde...

Mae Rebecca Carlton yn ysgrifennu am ei gwaith fel myfyrwraig gyda’r Prosiect Llongau-U

Fy enw i yw Rebecca. Rydw i yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewis Sant, Campws Llanbedr Pont Steffan, yn dilyn cwrs treftadaeth. Rydw i wedi bod ar leoliad yn y Comisiwn Brenhinol sydd yn awr yn dod at ei derfyn. Mae fy nghyfnod yn y Comisiwn wedi bod yn ddifyr, amrywiol a hynod ddiddorol. Rydw i wedi ...