Post Tagged with: "PENSHURST"

Y Rhyfel y Môr: Nadolig 1917

SS AGBERI: Y negesydd distaw Ar yr olwg gyntaf, mae’n ymddangos nad yw suddo’r SS AGBERI yn ddigwyddiad sydd wedi cael llawer o sylw gan ysgolheigion, y cyfryngau na’r cyhoedd ehangach. Sut bynnag, pan osodir y digwyddiad yng nghyd-destun ehangach y Rhyfel Byd Cyntaf, daw’n glir bod manylion ei dinistr yn amlyg...

Brwydr yn erbyn llong danfor Almaenig ar Noswyl Nadolig yn arwain at suddo’r llong-Q y PENSHURST

Arfogi llongau masnach a’u defnyddio’n abwyd oedd un o strategaethau’r Morlys Prydeinig a ddatblygwyd i ddenu llongau tanfor yr Almaen i’r wyneb ac ymosod arnynt. Y gobaith oedd y byddai’r llong danfor yn teimlo’n ddigon diogel i godi i’r wyneb yn agos at y llong fasnach er mwyn mynd ar ei bwrdd cyn ei di...