Post Tagged with: "Guest blog"

Bydd Sesiwn gyffrous yn y Gweithdy Gwaddol yn cynnwys canlyniadau arolygon Bywyd Morol Prosiect Llongau-U

Bydd canlyniadau arolygon bywyd morol prosiect Llongau-U yn cael eu rhannu yn y Gweithdy Etifeddiaeth Fel rhan o’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel yn y Môr, mae Prifysgol Bangor wedi gafwyd deunydd newydd lluniau tanddŵr o rai safleoedd longddrylliadau o’r Rhyfel Mawr i gofnodi a deall eu ...

Ysgol Faes y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol: Abercastell, 7–17 Mehefin 2019

Fel rhan o’r prosiect hwn bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol (NAS) yn cynnal ysgol faes danddwr yn Abercastell o’r 7fed i’r 17 Mehefin 2019 i astudio llongddrylliad yr SS LEYSIAN a longddrylliwyd yn y bae ar 20 Chwefror 1917. Cyn cynnal yr ysgol faes, mae ymchwil yn cael ei wneud i hanes y llong. Dyma grynodeb:...