Post Tagged with: "Guest blog"

HMS SAXIFRAGE a Suddo’r ORONSA a’r DAMÃO

Fel llong-Q, gwaith HMS SAXIFRAGE yn y Rhyfel Byd Cyntaf oedd hela llongau-U, a byddai hi’n aml yn arwain confois a’u gwarchod rhag llongau tanfor y gelyn. Ar y 26ain o Ebrill 1918 fe gafodd y dasg o hebrwng confoi i Lerpwl. HMS SAXIFRAGE ym 1918. Gyda chaniatâd Ymddiriedolaeth Forwrol SAXIFRAGE; © Yr Amgueddfa R...

Bydd Sesiwn gyffrous yn y Gweithdy Gwaddol yn cynnwys canlyniadau arolygon Bywyd Morol Prosiect Llongau-U

Bydd canlyniadau arolygon bywyd morol prosiect Llongau-U yn cael eu rhannu yn y Gweithdy Etifeddiaeth Fel rhan o’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel yn y Môr, mae Prifysgol Bangor wedi gafwyd deunydd newydd lluniau tanddŵr o rai safleoedd longddrylliadau o’r Rhyfel Mawr i gofnodi a deall eu ...

Ysgol Faes y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol: Abercastell, 7–17 Mehefin 2019

Fel rhan o’r prosiect hwn bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol (NAS) yn cynnal ysgol faes danddwr yn Abercastell o’r 7fed i’r 17 Mehefin 2019 i astudio llongddrylliad yr SS LEYSIAN a longddrylliwyd yn y bae ar 20 Chwefror 1917. Cyn cynnal yr ysgol faes, mae ymchwil yn cael ei wneud i hanes y llong. Dyma grynodeb:...