Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

 

 

 

 

Newcastle City Library Derbent

Tancer a adeiladwyd gan Armstrong Whitworth & Co Ltd yn Newcastle upon Tyne ym 1907 oedd y DERBENT. Cafodd ei hatafaelu gan y Morlys ym 1914 a’i defnyddio i gludo tanwydd i longau’r Llynges Frenhinol. Cafodd ei suddo gan yr UB 96 ar 30 Tachwedd 1917.

GW1

Roedd Fred Morgan yn hanu o Donypandy yng Nghwm Rhondda a bu’n gweithio fel swyddog llong fasnach cyn y rhyfel. Ym mis Tachwedd 1917 roedd ar fwrdd yr OVID a oedd yn teithio o Bombay i Fôr y Canoldir gyda chargo i’r Morlys pan gafodd ei suddo oddi ar ynys Creta gan yr UC 74. Cafodd dau o bobl eu colli.