Post Tagged with: "Milford Haven"

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 2

Sut beth oedd bywyd i ddynion y ganolfan lyngesol? Un agwedd gyffredin ar fywyd y dynion oedd disgyblaeth a rheoliadau’r Llynges. O olchi gwisgoedd swyddogol i gael caniatâd i fod yn absennol, roedd bob amser gyfarwyddyd gan yr Is-Lyngesydd Dare ynghylch y drefn gywir i’w dilyn. Roedd gwaharddiad llwyr ar fynychu...

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 1

Aberdaugleddau, porthladd ar arfordir de-orllewinol Cymru, oedd un o’r canolfannau llyngesol pwysicaf yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn agos at y Dynesfeydd Gorllewinol ac roedd ganddo gyfleusterau ar gyfer atgyweirio ac ailstocio llongau, ac o ganlyniad fe chwaraeodd ran allweddol yn yr ymdrechion i...

Dangos Arddangosfa’r Prosiect Llongau-U yn ystod Wythnos Darganfod Aberdaugleddau

Fel rhan o wythnos o weithgareddau i ddathlu hanes llyngesol a morwrol Aberdaugleddau, bydd arddangosfa’r Prosiect Llongau-U 1914-18 yn cael ei dangos yng Ngwesty’r Lord Nelson, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3AW o Ddydd Mercher 29 Mai hyd Ddydd Gwener 31 Mai 2019. Dewch i weld arddangosfa lawn y Prosiect Ll...