Partneriaid

Partneriaid

Partneriaeth rhwng tri sefydliad yw’r prosiect: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (y Comisiwn Brenhinol), Prifysgol Bangor, a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol.

Y Comisiwn Brenhinol yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ef sydd â’r rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru ei chofnodi’n awdurdodol. Bydd y Comisiwn Brenhinol yn ceisio hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth honno’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae prosiect SEACAMS2, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor. Prosiect partneriaeth ydyw gyda Phrifysgol Abertawe. Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Eigion a Chanolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor yn gwneud ymchwil ar y cyd, gan gynnwys arolygon morol, i hybu twf cynaliadwy y sector egni adnewyddadwy morol yng Nghymru.

Sefydliad anllywodraethol yw’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol a ffurfiwyd i hyrwyddo addysg ym maes archaeoleg forwrol ar bob lefel drwy annog y cyhoedd i gymryd rhan ym mhob cam. Elusen gofrestredig ydyw sydd wedi’i lleoli yn y Deyrnas Unedig ond sydd â chysylltiadau cryf â phartner sefydliadau ym mhedwar ban byd.