Post Tagged with: "Llong danfor"

Ci o’r Enw Lotte: Diweddglo Hapus i Stori Achub Ci Bach ar y Môr

Fis Rhagfyr diwethaf, rhannodd y Prosiect Llongau-U stori ryfeddol daeargi bach o’r enw Lotte a ddaeth i fyw ymhlith criw llong danfor Almaenig, yr U 91, yng ngwanwyn 1918. Os cofiwch, roedd yr U 91, dan reolaeth Alfred von Glasenapp, yn patrolio Môr Iwerddon. Yn ystod wythnos gyntaf y patrôl, fe dreuliodd yr U 91 ...

Mae Llun Gyfwerth â Mil o Eiriau – y Dechnoleg Newydd sy’n Gwneud ein Harddangosfeydd yn Fwy Hygyrch

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda Vizgu, datblygwyr appiau o Ddenmarc, i wella profiad pobl â nam ar eu golwg sy’n dod i weld ei arddangosfeydd. Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Cymru i’r Deillion a Vizgu, cwmni meddalwedd o Ddenmarc, i greu ei arddangosfa gyntaf sy...

Achub ci bach – Y rhyfel ar y môr, Lotte a’r U 91

Yng ngwanwyn 1918, roedd llong-U U 91, dan reolaeth Alfred von Glasenapp, yn patrolio sianel Iwerddon. Roedd y llong-U wedi gadael ei phorthladd yn Heligoland ar 10 Ebrill 1918 ac wedi cael cryn lwyddiant. Erbyn 25 Ebrill, roedd hi eisoes wedi suddo pum llong. Ar 26 Ebrill, daeth ar draws yr ETHEL, sgwner bren, 19 mill...

Gwasanaeth Coffa Arbennig yn Nhref Dundalk i Goffáu’r Llong o’r Un Enw

Ar Ddydd Sul 14 Hydref, bu tref Dundalk, Swydd Louth, Iwerddon, yn coffáu colli llong yr oedd bron y cyfan o’i chriw yn dod o’r dref – heblaw am ddau yr oedd ganddynt gysylltiadau cryf â Chymru. Un ohonynt oedd Samuel J Cocks, rheolwr cyffredinol y cwmni llongau a oedd yn berchen ar y llong. Yn ŵr gweddw, roed...

100 mlynedd yn ôl – suddwyd yr agerlong yr SS Boscastle ar 7 Ebrill 1918 gan yr U-111

Adeiladwyd yr SS Boscastle yn West Hartlepool i E. Jenkins a’i Gwmni, Caerdydd. Dyma’r disgrifiad ohoni adeg ei lansio ym 1912: “Length over all, 309ft.; breadth, 44ft. 9in.; and depth, 32ft. 1 in., with long bridge, poop, and top-gallant forecastle. The saloon, staterooms, captain’s, officers, and engine...

Llongddrylliadau adnabyddus ar gyfer Blwyddyn y Môr: ELFIN anlwcus, RESURGAM anlwcus

Cant tri deg saith o flynyddoedd yn ôl, byddai tywydd garw yn rhoi terfyn ar freuddwydion y Parch. George William Garrett i adeiladu llong danfor i’r Llynges Frenhinol. Y lluniadau peirianegol ar gyfer y Resurgam a ymddangosodd yn The Engineer ar 6 Ionawr 1882.   Ym 1878, roedd wedi sefydlu’r Garrett Sub-Mari...

Mae’n ddrwg gennyf adrodd nad yw Llong Danfor H5 wedi dychwelyd o’i phatrôl …

Felly dechreuodd yr adroddiad a anfonwyd ar 7 Mawrth 1918 gan Gapten Naismith i’r Is-Lyngesydd Syr Lewis Bayley, Llyngesydd â Rheolaeth dros y Dynesfeydd Gorllewinol. Aeth Naismith yn ei flaen: ‘Ystyrir ymhellach mai hi oedd y Llong Danfor y cyfeiriwyd ati yn y neges ganlynol gan yr Is-Lyngesydd, Aberdaugleddyf: ...

Y Rhyfel y Môr: Nadolig 1917

SS AGBERI: Y negesydd distaw Ar yr olwg gyntaf, mae’n ymddangos nad yw suddo’r SS AGBERI yn ddigwyddiad sydd wedi cael llawer o sylw gan ysgolheigion, y cyfryngau na’r cyhoedd ehangach. Sut bynnag, pan osodir y digwyddiad yng nghyd-destun ehangach y Rhyfel Byd Cyntaf, daw’n glir bod manylion ei dinistr yn amlyg...

Ar y diwrnod hwn 100 mlynedd yn ôl, Cartref Morwyr Stanley yng Nghaergybi a roddai’r croeso gorau yng Nghymru i aelodau o griwiau agerlongau a oedd wedi’u suddo

Cafodd Cartref Morwyr ac Ystafell Ddarllen Stanley ei adeiladu ar gais W O Stanley a’i agor gan Esgob Bangor ym 1871 gyda llety i forwyr a oedd wedi’u llongddryllio. Pan suddwyd agerlong SS APAPA Cwmni Elder Dempster gan dorpido a daniwyd gan yr U-96 ar 28 Tachwedd 1917, croesawyd y goroeswyr gan y Commandant Jane ...

Defnyddio Technegau Delweddu Newydd i Gofnodi Llong Danfor Almaenig Anghofiedig

Ar Ddydd Nadolig 1917, ymosododd yr U-87 ar gonfoi yn Sianel San Siôr (yn fwyaf arbennig ar yr AGBERI, agerlong Brydeinig 4812 o dunelli). Roedd un o’r llongau hebrwng yn y confoi, y P56, gwta 150 llath i ffwrdd o’r AGBERI pan gafodd ei tharo a throdd i fwrw i mewn i gorff y llong danfor, tra taniodd llong arall, ...