Llongddrylliad llong danfor a suddwyd ar Ddiwrnod Nadolig 1917 – wedi’i warchod bellach

 • Home 2
 • Llongddrylliad llong danfor a suddwyd ar Ddiwrnod Nadolig 1917 – wedi’i warchod bellach

Llongddrylliad llong danfor a suddwyd ar Ddiwrnod Nadolig 1917 – wedi’i warchod bellach

Category: Newyddion
Mae delwedd o arolwg sonar amlbaladr o ardal tua deng milltir i’r gogledd-orllewin o Ynys Enlli yn dangos llongddrylliad yr U-87 a gollwyd gyda’i holl griw o 43 llongwr ar Ddiwrnod Nadolig 1917. Cafodd y llong danfor Almaenig ei tharo gan un o longau’r llynges Brydeinig yn fuan ar ôl iddi suddo llong fasnach gerllaw.

Yn 2018 darganfu tîm arolygu morol Prifysgol Bangor longddrylliad yr U-87, llong danfor Almaenig, yn nyfroedd Cymru oddi ar Ynys Enlli. Cafodd y llongddrylliad ei ddynodi’n ‘safle wedi’i warchod’ o dan Orchymyn 2019 Deddf Gwarchod Gweddillion Milwrol 1986 (Dynodi Llongau a Safleoedd Rheoledig). Gall deifwyr edrych ar y safle ond ni chaniateir iddynt gyffwrdd â dim na mynd i mewn i’r llong-U.

Suddwyd oddi ar Ynys Enlli ar Ddiwrnod Nadolig 1917 gyda’i holl griw o 43

Ar Ddiwrnod Nadolig 1917, ymosododd yr U-87 ar gonfoi yn Sianel San Siôr (ar yr AGBERI, agerlong Brydeinig, yn neilltuol). Roedd un o longau hebrwng y confoi, yr HMS P56, 150 o lathenni’n unig i ffwrdd o’r AGBERI gan gafodd ei tharo a throdd i fwrw i mewn i’r llong-U; yr un pryd fe daniodd llong hebrwng arall, y BUTTERCUP, arni a tharo ei thŵr rheoli. Suddodd y llong-U mewn deng munud. Yn ôl rhai llygad-dystion fe gafodd yr U-87 ei sleisio yn ei hanner, ac arhosodd y rhan flaen ar yr wyneb am ddeng munud, gyda dynion yn y golwg y tu mewn iddi.

Ond er gwaethaf yr adroddiadau hyn, dengys y delweddau newydd o’r llong-U ei bod yn gorwedd yn gyfan ar wely’r môr. Er iddi gael ei thyllu, fe suddodd i’r gwaelod heb dorri’n ddarnau. Yn y ddelwedd, gellir gweld y toriad mawr yn y corff a wnaed gan yr HMS P56 yn gogwyddo’n ôl tuag at y tŵr rheoli. Ni ddihangodd y criw, a sylweddolwn heddiw ein bod ni’n edrych ar fedd rhyfel, efallai am y tro cyntaf mewn mwy na chan mlynedd.

Darllenwch fwy am yr U-87 a’i chriw yma: https://prosiectllongauu.cymru/wrecks/u-87/ 

Gwyliwch y ffilm animeiddiedig sy’n dangos sut y cafodd ei suddo yma: https://www.youtube.com/watch?v=0UsTvZtPzRo&feature=emb_logo

Dyma restr o aelodau’r criw a gollwyd pan suddwyd y llong danfor:

 • Adam, Friedrich
 • Andermann, Fr.
 • Balleer, Max
 • Brandt, Johannes
 • Collinet, Joseph
 • Dahlmann, Friedrich
 • Dethloff, Otto
 • Dost, Fritz
 • Faßel, Herbert
 • Fimpler, Adolf
 • Gaßmann, P.
 • Grill, Georg
 • Hansen, Robert
 • Heinrich, Freidrich
 • Hilgenberg, Karl
 • Hoffmann, Wilhelm
 • Hummel, Ernst
 • Jörgensen, J.
 • Kloß, Karl
 • Koppehele, Fritz
 • Krimme, Otto
 • Kurth, Jakob
 • Labahn, Hans
 • Lehmann, Ernst
 • Lehmann, Walter
 • Ludwig, Edwin
 • Mrodzikowski, Anton
 • Patege, August
 • Petermann, Hermann
 • Preisker, Theodor
 • Reuting, Hermann
 • Schaff, Paul
 • Schnellke, Heinrich
 • Siebel, Johann
 • Siebke, Gustav
 • Speth-Schülzburg, Rudolf Frhr. V.
 • Tetmeyer, Robert
 • Viebranz, R.
 • Wandt, Kurt;
 • Wille, Wilhelm;
 • Willmer, Hubert;
 • Wodrig, Franz; and
 • Zander, Paul.

 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ef sydd â’r rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru ei chofnodi’n awdurdodol, a bydd yn ceisio hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth honno’n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gwefan: cbhc.gov.uk

Prifysgol Bangor, mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, sy’n gyfrifol am brosiect SEACAMS 2 a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae’r ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Eigion a Chanolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor yn ymgymryd ag ymchwil ar y cyd, gan gynnwys arolygon morol, i hybu twf y sector egni adnewyddadwy morol yng Nghymru.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Nicola Roberts, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
nicola.roberts@cbhc.gov.uk  Ffôn: 01970 621248

Elinor Elis Williams, Cyfathrebu Corfforaethol a Marchnata, Prifysgol Bangor
press@bangor.ac.uk  Ffôn: 01248 383298