Post Tagged with: "BAME"

Terfysgoedd Hil Caerdydd: Hanesion Atgyweiriol – gan Gaynor Legall

Ym 1987 cymerais ran mewn ffilm o’r enw Tiger Bay is my Home. Roedd yn un o bedair ffilm, wedi’u comisiynu gan y Sefydliad Cysylltiadau Hiliol, a wnaed gan Colin Prescod. Cafodd y ffilmiau eu dangos fel rhan o gyfres ar Sianel 4 a oedd yn olrhain y cerrig milltir ym mrwydr pobl Groenddu am gyfiawnder a chydraddolde...

#MHPD – Llongau tanfor, Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica

Ffotograffiaeth gan Iolanda Banu Viegas, Race Council Cymru.   Ar ôl gweld ein postiad blog ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon fis Hydref diwethaf, a edrychodd ar y cysylltiadau rhwng y Rhyfel yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd arfordir Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica, gofynnodd Liz Millman, o Learning Link...