Post Tagged with: "#MHPD"

#MHPD – Llongau tanfor, Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica

Ffotograffiaeth gan Iolanda Banu Viegas, Race Council Cymru.   Ar ôl gweld ein postiad blog ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon fis Hydref diwethaf, a edrychodd ar y cysylltiadau rhwng y Rhyfel yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd arfordir Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica, gofynnodd Liz Millman, o Learning Link...

Mis Hanes Pobl Dduon: Coffáu Llongwyr Masnach o Orllewin Affrica a fu farw yn y Rhyfel Mawr

Roedd aelodau criw o Orllewin Affrica ymhlith y rhai a gollwyd pan drawyd y llongau Falaba ac Apapa gan dorpidos oddi ar arfordir Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd y Falaba ei suddo gan long danfor Almaenig ar 28 Mawrth 1915, rhyw 38 milltir i’r gorllewin o’r Smalls, Sir Benfro, ar ei ffordd o Lerpwl i Sie...