Category: Straeon

Ardal Porthmadog a’r Rhyfel ar y Môr: y BEESWING

Home 2 Straeon Ardal Porthmadog a’r Rhyfel ar y Môr: y BEESWING Efallai yr hoffech chi hefyd Ffotograff y harbwr Porthmadog gan...

Sgwneri yn y Rhyfel

Home 2 Straeon Sgwneri yn y Rhyfel Efallai yr hoffech chi hefyd Paentiad o’r ELIZABETH ELEANOR dan ei holl hwyliau mewn tywydd t...

Noddfa a Bethel Llongwyr John Cory, Aberdaugleddau: Hafan Ddiogel

Home 2 Straeon Noddfa a Bethel Llongwyr John Cory, Aberdaugleddau: Hafan Ddiogel Efallai yr hoffech chi hefyd Yr agerlong deithwy...

Canlyniadau’r Rhyfel ar y Môr: Sgrapio Llongau-U yn Abertawe

Home 2 Straeon Canlyniadau’r Rhyfel ar y Môr: Sgrapio Llongau-U yn Abertawe Efallai yr hoffech chi hefyd Llongau tanfor Almaen...

Llongwyr Abertawe: yn Hen ac yn Ifanc o Bedwar Ban Byd

Home 2 Straeon Llongwyr Abertawe: yn hen ac yn ifanc o bedwar ban byd Efallai yr hoffech chi hefyd Carreg fedd Paul August[e] yn ...

Dinbych-y-pysgod a’r LUSITANIA: Stori Henry Adams

Home 2 Straeon Dinbych-y-pysgod a’r LUSITANIA: Stori Henry Adams Efallai yr hoffech chi hefyd Llun yn dangos ochr dde’r LUSIT...