• Home 2
  • Dinbych-y-pysgod a’r LUSITANIA: Stori Henry Adams

Dinbych-y-pysgod a’r LUSITANIA: Stori Henry Adams

Efallai yr hoffech chi hefyd

Cafodd Henry Adams ei eni yn Ninbych-y-pysgod ym 1856. Yn fab i gigydd, fe adawodd am Lundain a daeth yn gyfarwyddwr Cwmni Te Mazawattee. Byddai’n aml yn ymweld â changen Americanaidd ei gwmni ac yn y fan yna, ym 1915, fe briododd ag Annie Elizabeth Macnutt. Yn fuan wedyn, aethant ar fwrdd y LUSITANIA oedd yn hwylio i Lerpwl.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Eifion and Viv Williams. Ar y cyd a Tenby Museum & Art Gallery.

Llongau-U yn Abertawe
Canlyniadau’r Rhyfel ar y Môr: Sgrapio Llongau-U yn Abertawe
Llong MARY B MITCHELL
Gwynedd, y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Môr
ORONSA
Seinio Gwely’r Môr