• Home 2
  • Canlyniadau’r Rhyfel ar y Môr: Sgrapio Llongau-U yn Abertawe

Canlyniadau’r Rhyfel ar y Môr: Sgrapio Llongau-U yn Abertawe

Efallai yr hoffech chi hefyd

Gyda chyflwyno’r system gonfoi gan y Cynghreiriaid ym 1917 fe newidiwyd cwrs y rhyfel ar y môr. Ym mis Hydref 1918 mynnodd yr Arlywydd Woodrow Wilson fod llongau tanfor yr Almaen yn rhoi’r gorau i’w gweithgareddau. Ar ôl y rhyfel, bu’n rhaid i’r Almaen ildio ei llongau tanfor i’w torri i fyny mewn porthladdoedd ym Mhrydain. Abertawe oedd diwedd y daith i rai ohonynt.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Phil Treseder. Ar y cyd ag Amgueddfa Abertawe.

LUSITANIA
Dinbych-y-pysgod a’r LUSITANIA: Stori Henry Adams
Gustav Pritshow: o Magdeburg i Forfa Nefyn
Band gorymdaeth plant
Plant Sir Benfro yn codi arian yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf