Llongwyr Abertawe: yn Hen ac yn Ifanc o Bedwar Ban Byd

  • Home 2
  • Llongwyr Abertawe: yn Hen ac yn Ifanc o Bedwar Ban Byd
  • Home 2
  • Llongwyr Abertawe: yn Hen ac yn Ifanc o Bedwar Ban Byd

Llongwyr Abertawe: yn hen ac yn ifanc o bedwar ban byd

Efallai yr hoffech chi hefyd

Cafodd tua 150 o longwyr a anwyd yn Abertawe neu a oedd yn byw yno eu lladd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid oedd y cyfyngiadau ar oedran ar gyfer gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn berthnasol i’r Llynges Fasnachol ac, yn wahanol i’r lluoedd arfog, pan suddwyd llong byddai cyflogau’r criw yn cael eu hatal ar yr un diwrnod. Roedd llawer o longwyr masnach o dan 18 oed neu dros 38 oed. Yn ogystal, roedd traean o’r dynion wedi’u geni y tu allan i’r DU. Ar y TANGISTAN roedd 13 o longwyr o Brydain, 20 o India, 1 o’r Ffindir a 2 o Norwy.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Phil Treseder. Ar y cyd ag Amgueddfa Abertawe.