Plymiad Rhithwir DRINA

  • Home 2
  • Plymiad Rhithwir DRINA

Plymiad Rhithwir DRINA

 

Agerlong teithwyr Prydeinig oedd y DRINA. Wrth deithio o Buenos Aires i Lerpwl fe drawodd ffrwydryn nofio 2 filltir i’r gorllewin o Sgogwm a suddodd ar 1 Mawrth 1917. Cawsai’r ffrwydryn ei osod dair wythnos ynghynt gan yr UC 65 dan reolaeth y KptLeut Otto Steinbrink. Bu farw 15 o bobl.

Gweld mwy Plymiadau Rhithwir