Y gweithdy gwaddol – benwythnos gwych o gydweithio a dysgu!

 • Home 2
 • Y gweithdy gwaddol – benwythnos gwych o gydweithio a dysgu!

Y gweithdy gwaddol – benwythnos gwych o gydweithio a dysgu!

Category: Newyddion

Yn y gweithdy etifeddiaeth y penwythnos diwethaf, yn lleoliad ysblennydd Canolfan Forol Cymru ym Mhorthaethwy, daethpwyd partneriaid y prosiect Llongau-U at ei gilydd am ddau ddiwrnod i archwilio pob agwedd o brosiect Llongau-U.

Roedd sesiynau cyfochrog yn cynnwys ymchwiliadau i longddrylliadau’r Rhyfel Byd Cyntaf, gan gynnwys yr ecoleg a’r ysgolion deifio, a’r sbectrwm llawn o’r gweithgareddau yr oedd ein partneriaid yn yr Amgueddfa‘n eu defnyddio i weithio gyda grwpiau i greu gweithiau celf a dweud storïau yn eu cymuned. Cafwyd sesiynau defnyddiol hefyd ar wneud amgueddfeydd yn fwy o dan arweiniad y gymuned, yn fwy hygyrch a sut i ddefnyddio technolegau a llwyfannau newydd i ‘fynd yn ddigidol’.

Rydym yn ddiolchgar iawn in siaradwyr a’n harweinwyr y gweithdy gwych ac i bawb a fynychodd. Diolch!

Cychwynnodd y penwythnos drwy Victoria Rogers yn mynd â ni ar daith yr Amgueddfa Caerdydd i fod yn Amgueddfa dan arweiniad y gymuned gyda’i sgwrs ardderchog ar ‘Amrywio Cynulleidfaoedd’.
Sesiwn Dr Mike Roberts ar y llongddrylliadau a arolygwyd ganddo ar gyfer y prosiect Llongau-U ac atebodd rai cwestiynau pwysig, megis pam y dylid cofnodi’r llongddrylliadau a’r hyn y gellir ei ddysgu ohonynt.
Dangosodd Nêst Roberts o Storiel Bangor i ni sut y gellir cyflawni canlyniadau gwych, hyd yn oed pan nad oes gennych unrhyw beth perthnasol yn eich casgliadau eich hun, trwy weithio gydag amgueddfeydd a grwpiau eraill i greu gweithiau celf. Esboniodd Robert Cadwalader sut roedd Amgueddfa Forwrol Porthmadog yn gallu darparu’r deunydd hanesyddol cyfoethog a oedd yn ysbrydoliaeth i’r gosodiad Criw Celf i’r Storiel.

Rhoddodd Richard Jones o Accessible Wales sesiwn ymarferol a difyr i ni ar wella hygyrchedd i bobl ag anableddau yn ein hamgueddfeydd – argymhellir yn fawr!
Rhoddodd Mel Taylor o’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol sesiwn ar ysgolion maes prosiect Llongau-U a wahoddodd grwpiau o ddeifwyr i ddod i archwilio dau longddrylliad o’r Rhyfel Byd Cyntaf y CARTAGENA a’r LEYSIAN. Dywedodd: ‘Gadewch i ni obeithio mai gwaddol llawn y prosiect hwn yw y gallwn ddod o hyd i ffordd o gydweithio ar draws y disgyblaethau a diogelu ein treftadaeth ddiwylliannol danddwr’.
Ein Comisiynydd Dr Hayley Roberts yn cyflwyno prif anerchiad Julie Satchell ar Forgotten Wrecks of the First World War, prosiect a oedd, fel ninnau’n archwilio llongddrylliadau y Rhyfel Byd Cyntaf, ond yn edrych ar y rheini oddi ar arfordir de Lloegr.
.
Julie Satchell, o’r Ymddiriedolaeth Archaeoleg Forwrol, yn siarad am Forgotten Wrecks of the First World War a llu o brosiectau eraill a archwiliodd WW1 llongddrylliadau yn ystod y cyfnod coffa. Gallwch glywed ei sgwrs yng nghynhadledd Cymdeithas Archaeoleg Forwrol y llynedd yma: https://www.youtube.com/watch?v=lWBf02XNu70
Roedd y gweithdy a roddwyd gan Morrigan Mason a Nicola Kelly o Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin yn un o uchafbwyntiau’r penwythnos gan roi cyfres gynhwysfawr o offer i ni er mwyn cydweithio’n llwyddiannus â phartneriaid a grwpiau, gan gynnwys darlunio! Defnyddion nhw’r enghraifft o’u gwaith gydag ysgolion ac arlunydd i greu’r cychod ceramig bendigedig fel rhan o’r prosiect Llongau-U.

   

Maent i gyd yn barod ar gyfer sesiwn ymarferol Dr Tim Whitton gan edrych ar y bywyd morol amrywiol ar y llongddrylliadau trwy ficrosgopau a lluniau trawiadol oddi tan y dwr. Gallwch ein helpu i adnabod a chofnodi’r rhywogaethau a geir ar y llongddrylliadau yma: https://www.brc.ac.uk/irecord/user?group_id=1395&destination=join/centre-for-applied-marine-sciences-bangor-university/yn-coffur-rhyfel-ar-y-mr–commemorating-the-war-at-sea

Tom Pert ac Elena Gruffudd yn arwain ein sesiwn ‘Troi’n Ddigidol’ – gan edrych ar atebion cost isel a’r llwyfan am ddim gwych ar gyfer deunydd digidol yng Nghymru: Casgliad y Werin Cymru.

Sylwadau gan ein gyffranogwyr:

 • Great place to network & hear about other projects

 • Very useful for sharing experiences. Amazing potential for future work

 • A very interesting and informative event. Very enjoyable indeed. Meeting such a varied and informed group of people was the best bit.

 • Hyfryd cael gwneud cysylltiadau gwych! Edrych ymlaen at gydweithio!

 • A fantastic event

 • Both days have been fascinating!

 • Surprising network connections made

 • Interesting connections made!

 • Both days were excellent – presentations well prepared & informative.