• Home 2
  • Seinio Gwely’r Môr

Seinio Gwely’r Môr

Efallai yr hoffech chi hefyd

Mae’r system sonar amlbaladr a ddefnyddir ar long ymchwil Prifysgol Bangor yn allyrru tonnau sain ar siâp gwyntyll. Mae’r amser a gymerir i’r tonnau sain fownsio oddi ar wely’r môr a dychwelyd i’r derbynnydd ar y llong yn cael ei ddefnyddio i greu model manwl iawn o bwyntiau dyfnder dros longddrylliad.

Mae’r delweddau sonar yn rhoi cliwiau i ni am eiliadau olaf y llongau drwy ddatgelu’r difrod a achoswyd iddynt gan dorpidos a ffrwydron môr a thrwy gael eu bwrw.

Maen nhw’n rhoi llawer o wybodaeth i ni hefyd am gyflwr presennol llongddrylliadau’r Rhyfel Mawr ar hyd arfordir Cymru. Mae rhai bron yn gyfan o hyd, ond mae eraill yn cyrydu’n gyflym o ganlyniad i fod o dan y dŵr am dros 100 mlynedd ac yn dechrau syrthio’n ddarnau.

Yr EDERNIAN a’i Chriw
The Evening Sun newspaper
Llynges Fasnachol Caerdydd yn Dioddef yn Enbyd
BEESWING
Ardal Porthmadog a’r Rhyfel ar y Môr: y BEESWING