• Home 2
  • Yr EDERNIAN a’i Chriw

Yr EDERNIAN a’i Chriw

Efallai yr hoffech chi hefyd

Perchnogion yr EDERNIAN oedd Owen a Watkin Williams, Pwll Parc, Edern, ac roedd yn rhan o lynges fawr cwmni Golden Cross. Roedd swyddfa’r cwmni yn Nhrebiwt yng Nghaerdydd, ond roedd llawer o aelodau eu criwiau a’u capteiniaid yn dod o Nefyn, Morfa Nefyn ac Edern.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Gwerfyl T. Gregory. Ar y cyd ag Amgueddfa Forwrol Llŷn.

Jane Hughes a'i ffrindiau yn yr Aifft
Nyrs Mary Jane Hughes
Band gorymdaeth plant
Plant Sir Benfro yn codi arian yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Carreg fedd Paul August[e] yn Mochdrum
Llongwyr Abertawe: yn Hen ac yn Ifanc o Bedwar Ban Byd