• Home 2
  • Ysbyty’r Groes Goch, Parc Howard

Ysbyty’r Groes Goch, Parc Howard

Efallai yr hoffech chi hefyd

Cwta tair blynedd ar ôl agor fel amgueddfa gyhoeddus, cafodd Parc Howard ei droi’n Ysbyty Ategol y Groes Goch a oedd yn cynnig lle tawel i aelodau o’r lluoedd arfog a ffoaduriaid wella o’u clwyfau. Câi ei staffio gan nyrsys y Groes Goch a’r Uned Cymorth Gwirfoddol a’i ariannu gan grantiau’r llywodraeth a rhoddion lleol. Nid oedd gan y mwyafrif o’r cleifion hyn anafiadau marwol. Roedd yn well gan y dynion fod mewn ysbytai ategol nag mewn ysbytai milwrol am sawl rheswm: nid oedd y ddisgyblaeth mor llym, roedd mwy o le ynddynt, ac roeddynt yn fwy cartrefol. Parhaodd yr ysbyty i ddarparu cymorth i gyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’u teuluoedd o 1921 hyd 1924 o dan y Pwyllgor Pensiynau Rhyfel.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Morrigan Mason & Elin Jones. Ar y cyd ag Amgueddfeydd Sir Gâr.

Llongau-U yn Abertawe
Canlyniadau’r Rhyfel ar y Môr: Sgrapio Llongau-U yn Abertawe
GRENADA
Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr: y GRENADA a’i Chriw
Jane Hughes a'i ffrindiau yn yr Aifft
Nyrs Mary Jane Hughes