• Home 2
  • Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr: y GRENADA a’i Chriw

Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr: y GRENADA a’i Chriw

Efallai yr hoffech chi hefyd

Barc gyda chorff dur a phedwar hwylbren oedd y GRENADA. Cafodd y llong ei hadeiladu ym 1894 gan Russel & Co., Greenock, ac roedd hi’n eiddo i’r Gwalia Shipping Co. Ltd. (Roberts, Owen & Co.), Lerpwl. Ni chollodd neb ei fywyd pan gafodd ei suddo gan yr UB 40 dan reolaeth y KapLt Karl Neuman ar 22 Tachwedd 1916.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Gwerfyl T. Gregory. Ar y cyd ag Amgueddfa Forwrol Llŷn.