• Home 2
  • Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr

Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr

Efallai yr hoffech chi hefyd

Chwaraeodd morwyr o Lŷn ran allweddol yn y Gwasanaeth Llynges Fasnachol drwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid oes bedd hysbys gan lawer o’r rheiny a fu farw ar y môr. Roedd tua hanner y morwyr o Lŷn a gollodd eu bywydau o dan 18 oed neu dros 38 oed, yn rhy ifanc neu’n rhy hen i wasanaethu yn y Fyddin Brydeinig.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Gwerfyl T. Gregory. Ar y cyd ag Amgueddfa Forwrol Llŷn.

John Davies Freeman
Llongwyr Masnach Croenddu o Fae Teigr
William Williams's return home
William Williams, Amlwch a’i Weithred Ddewr
Parc Howard
Ysbyty’r Groes Goch, Parc Howard