• Home 2
  • Gwynedd, y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Môr

Gwynedd, y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Môr

Efallai yr hoffech chi hefyd

Mae cyfraniad Gwynedd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn rhan o’i threftadaeth forwrol gyfoethog. Cymerodd llawer o ddynion ran yn y rhyfel fel llongwyr, capteiniaid ac aelodau criw. Roedd rhai menywod yn nyrsys, metronau neu stiwardesau ar longau. A defnyddiwyd llongau lleol i gefnogi’r ymdrech ryfel.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Nêst Thomas. Ar y cyd a STORIEL, Bangor.

Llongau-U yn Abertawe
Canlyniadau’r Rhyfel ar y Môr: Sgrapio Llongau-U yn Abertawe
Yr EDERNIAN a’i Chriw
Gustav Pritshow: o Magdeburg i Forfa Nefyn