• Home 2
  • Pobl o Wledydd Tramor yn Sir Benfro yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Pobl o Wledydd Tramor yn Sir Benfro yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Efallai yr hoffech chi hefyd

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf fe gafodd poblogaeth Sir Benfro ei chyfoethogi gan bobl o wledydd tramor a oedd wedi dod yno o ganlyniad i’r rhyfel. Cyrhaeddodd y mwyafrif llethol o’r grwpiau hyn ar longau. Priododd rhai ohonynt yn lleol ac mae eu disgynyddion yn byw yn Sir Benfro heddiw, yn dystiolaeth o waddol parhaol y Rhyfel Byd Cyntaf.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan Simon Hancock. In association with Amgueddfa Tref Hwlffordd.