• Home 2
  • Y TAMPA, Cytar Gwylwyr y Glannau, Llynges yr UD

Y TAMPA, Cytar Gwylwyr y Glannau, Llynges yr UD

Efallai yr hoffech chi hefyd

TAMPA oedd un o chwe chytar gwylwyr y glannau a fu ar ddyletswyddau confoi yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn hebrwng llongau rhwng Gibraltar a phorthladdoedd Sir Benfro. Ar 26 Medi 1918 cafodd ei suddo oddi ar arfordir Cernyw gan dorpido wedi’i danio gan yr UB 91. Collodd pawb ei fywyd, gan gynnwys 111 o wylwyr glannau’r UD, 4 morwr o Lynges yr UD, 10 morwr o’r Llynges Frenhinol, a 5 gweithiwr doc o Brydain. Cyfanswm y colledion oedd 131. Dyma’r golled fwyaf a ddioddefodd Llynges yr UD yn ystod y Rhyfel Mawr. Cafodd murlun coffa ei ddadorchuddio er cof am y criw yn Tampa, Florida ym mis Chwefror 2018.

Awgrymwyd y deyrnged hon gan David Swiddenbank a Ceri Joseph. Ar y cyd ag Amgueddfa Porthcawl.