Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr

  • Home 2
  • Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr
  • Home 2
  • Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr

Llŷn a’r Rhyfel ar y Môr

Efallai yr hoffech chi hefyd

Chwaraeodd morwyr o Lŷn ran allweddol yn y Gwasanaeth Llynges Fasnachol drwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid oes bedd hysbys gan lawer o’r rheiny a fu farw ar y môr. Roedd tua hanner y morwyr o Lŷn a gollodd eu bywydau o dan 18 oed neu dros 38 oed, yn rhy ifanc neu’n rhy hen i wasanaethu yn y Fyddin Brydeinig.

CARTAGENA

Bywyd ar y Llongddrylliadau

ORONSA

Seinio Gwely’r Môr

Ystafell torpido llong-U

Perygl Anweledig